fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aktivitetar

Open skule med mat og kultur
torsdag, 18. november 16:00-18:00       Skulen    Føresette Alle elevar Steg-7

Open skule med mat og kultur

Program

16.00 – 17.00

  • Sal av betasuppe og rundstykke, kaffi og kaker v/ 7. trinn (ta middagen hos oss!)
  • Opne klasserom, med høve til å sjå skulemiljøet vårt, og prøve materiell. Vi viser dykk også det vi har laga i vårt felles middelalderprosjekt.

17.00 – ca 18.00

  • Variert program med mellom anna song, teater, og opplesing av tekstar. Hovudtema for programmet er i år middelalderen, eit tema alle elevane har arbeidd ein heil del med siste tida.

Hjarteleg velkommen til hyggjeleg samvere på skulen denne ettermiddagen!

Alle elevane har møteplikt frå seinast 16.30.
7. trinn har ansvaret for maten, og må vere igjen på skulen for å gjere alt klart. 
(Elevane avspaserer dette oppmøtet før sommarferien)

Til kalender