fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Innmelding av nye elevar

Innmelding av nye elevar

Felt merket med * må fylles ut!


 

Retningsliner ved inntak:

  • Betaling for skuleåret er kr. 400.- (betalt forskotsvis) pr månad i 11 månader for året.
  • Ikkje søskenmoderasjon for barn nummer to, men barn nummer tre og oppover er gratis.
  • Frukt og mjølk er gratis for elevane
  • Søknadsfrist
    • 1. februar for skulestart i august.
    • 1. oktober for skulestart i januar
    • Nytilflytta kan søkje utanom søknadsfristane.


 

Til inntaksreglement

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
Dalsfjordvegen 3007
6982 HOLMEDAL