fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SFO sommaren 2020

SFO sommaren 2020

Vi vil tilby SFO i sommarferien, i veke 26 og 33, frå kl. 08.30 – 16.00, dersom behovet er stort nok. Prisen pr. dag vert 300 kr pr barn. For å kunne gje eit tilbod må det vere påmeldt minst 5 barn kvar dag (i snitt).

Tobias Lyngstad jobbar i veke 26 og 33.

Vi ber om at de gjev tilbakemelding til oss snarast, og seinast torsdag 30.april 2020.

 

Veke 26
Veke 33
 

Dei som melder interesse blir informerte om det vert mange nok påmelde til å setje i gong tilbodet kort tid etter fristen er ute.

Ta kontakt med Oddveig Lyngstad, tlf 9950 0883, for spørsmål.