Holmedal montessoriskule

Holmedal montessoriskule

Holmedal montessoriskule

Holmedal montessoriskule ligg i Holmedal i Sunnfjord og har 40 elevar.

Skulen driv etter privatskulelova og byggjer på den anerkjende montessoripedagogikken.

Skulen vert driven i lokala til den tidlegare offentlege skulen i bygda.