fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  er ein barneskule som ligg i Holmedal i Sunnfjord, Vestland fylke
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  har 40 elevar i 1 - 7. trinn og 12 tilsette
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  driv etter privatskulelova og er basert på Maria Montessori sine prinsipp og metodar.
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  vert driven av ei foreining med same namn. Foreininga er open for alle.
  Skulestyret saman med rektor er ansvarlege for den daglege drifta.

Aktivitetar

Utviklingssamtaler Veke
6-10
 

Utviklingssamtaler

 • Føresette Alle elevar
 • Skulen
Kulturstund fre
5
mar

Kulturstund

Elevfri dag fre
12
mar

Elevfri dag

 • Alle elevar
Påskeferie Veke
13
 

Påskeferie

 • Alle elevar
Kulturstund fre
9
apr

Kulturstund

Førskuledagar Veke
17-22
 

Førskuledagar

 • Føresette
 • Skulen
7. klasse – tur Veke
18-21
 

7. klasse – tur

 • Skulen
Førebuing til 17. mai Veke
18-19
 

Førebuing til 17. mai

 • Alle elevar
 • Skulen
Tinestafetten Veke
19
 

Tinestafetten

 • Alle elevar
 • Skulen

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
Dalsfjordvegen 3007
6982 HOLMEDAL