fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  er ein barneskule som ligg i Holmedal i Sunnfjord, Sogn og Fjordane
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  har 40 elevar i 1 - 7. trinn og ni tilsette
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  driv etter privatskulelova og er basert på Maria Montessori sine prinsipp og metodar.
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  vert driven av ei foreining med same namn. Foreininga er open for alle. Skulestyret saman med rektor er ansvarlege for den daglege drifta.

Aktivitetar

Nasjonale prøvar Veke
36-39
 

Nasjonale prøvar

 • Steg-5
 • Skulen
Vevringutstillinga fre
20
sep

Vevringutstillinga

Utviklingssamtaler Veke
38-40
 

Utviklingssamtaler

 • Føresette Alle elevar
 • Skulen
Søknadsfrist elevinntak, vårsemester 2020 tys
1
okt

Søknadsfrist elevinntak, vårsemester 2020

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
6982 HOLMEDAL