fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  er ein barneskule som ligg i Holmedal i Sunnfjord, Vestland fylke
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  har 38 elevar i 1 - 7. trinn og 12 tilsette
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  driv etter privatskulelova og er basert på Maria Montessori sine prinsipp og metodar.
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  vert driven av ei foreining med same namn. Foreininga er open for alle.
  Skulestyret saman med rektor er ansvarlege for den daglege drifta.

Aktivitetar

Førskuledagar Veke
17-22
 

Førskuledagar

 • Føresette
 • Skulen
7. klasse – tur Veke
18-21
 

7. klasse – tur

 • Skulen
Førebuing til 17. mai Veke
18-19
 

Førebuing til 17. mai

 • Alle elevar
 • Skulen
Tinestafetten Veke
19
 

Tinestafetten

 • Alle elevar
 • Skulen
Vårdugnad Veke
19
 

Vårdugnad

 • Føresette
 • Skulen
Elevfri dag fre
14
mai

Elevfri dag

 • Alle elevar
Kulturstund fre
4
jun

Kulturstund

Siste skuledag tor
17
jun

Siste skuledag

 • Alle elevar
 • Skulen
Elevfri dag fre
18
jun

Elevfri dag

 • Alle elevar

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
Dalsfjordvegen 3007
6982 HOLMEDAL