fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aktivitetar

Førskuledagar Veke
17-22
 

Førskuledagar

 • Føresette
 • Skulen
7. klasse – tur Veke
18-21
 

7. klasse – tur

 • Skulen
Førebuing til 17. mai Veke
18-19
 

Førebuing til 17. mai

 • Alle elevar
 • Skulen
Tinestafetten Veke
19
 

Tinestafetten

 • Alle elevar
 • Skulen
Vårdugnad Veke
19
 

Vårdugnad

 • Føresette
 • Skulen
Elevfri dag fre
14
mai

Elevfri dag

 • Alle elevar
Kulturstund fre
4
jun

Kulturstund

Siste skuledag tor
17
jun

Siste skuledag

 • Alle elevar
 • Skulen
Elevfri dag fre
18
jun

Elevfri dag

 • Alle elevar