fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ledige stillingar

Open søknad

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med deg som har godkjend tilleggsutdanning i montessoripedagogikk, og ynskjer deg velkommen til å sende ein open søknad.

Vi søkjer deg som er allmennlærar eller faglærar, og som:

- har godkjend tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

Det er også flott om du:

 • har erfaring frå barneskule og gjerne fagkompetanse og/eller erfaring med  begynnaropplæring og spesialpedagogikk.
 • har «vi-kjensle», og vil vere med på å vidareutvikle skulen
 • er positiv, fleksibel og kreativ
 • kan arbeide sjølvstendig og har gode samarbeidsevner
 • ynskjer å inspirere elevane til utforsking og læring
 • har god relasjonskompetanse

Send søknad med CV til oss pr. e-post

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til jobbintervju. Prøvetid 6 månader.
Krav om politiattest ved tilsetjing.

 

Kontaktperson:

Oddveig Lyngstad, rektor, 

(t) 995 00 883 
(e) oddveig@holmsk.no

Vi kan tilby:

 • tariffavtale / lønn etter tariff
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • høve til å ta montessoriutdanning og vidareutdanning
 • trivelege, flinke og erfarne kollegaer
 • tett samarbeid mellom pedagogar og andre yrkesgrupper.

Montessoripedagogikk

For meir informasjon sjå vår heimeside og Montessori Norge.

Holmedal Montessoriskule

Holmedal Montessoriskule vart etablert i 2005 og inneverande skuleår har vi 46 elevar, fordelt på 2 grupper frå 1. – 7. klassesteg.

Vi underviser elevane i aldersblanda grupper og nyttar læreplan for montessoriskulen, som byggjer på pedagogikk utvikla av Maria Montessori.

Skulen ligg landleg og idyllisk til i Holmedal ved vakre Dalsfjorden, i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane. Vi har både fjord og fjell rett utanfor døra, og eit godt opparbeidd uteareal.

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
Dalsfjordvegen 3007
6982 HOLMEDAL

Vegskildring