fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SFO sommaren 2024

SFO i sommarferien 2024

Vi vil tilby SFO i sommarferien 2024, i veke 26 og 32 + 3 dagar i veke 33, frå kl. 08.00 – 16.00, dersom behovet er stort nok (minst 5 barn). Prisen pr. veke vil variere mellom 1250 kr og 1600, alt etter kva type plass ein har i utgangspunktet.

Om ein ikkje har SFO - plass frå før, vil prisen verte 2000 kr pr. veke. (For dei 3 dagane i veke 33 vil det bli rekna ut 3/5 av vekespris)

Søknadsfrist 1. mars 2024.

Tidsrom:

  • veke 26: måndag 24. juni - fredag 28. juni
  • veke 32: måndag 5. august - fredag 9. august
  • veke 33: måndag 12. august - onsdag 14. august

Dei som melder interesse blir informerte om det vert mange nok påmelde til å setje i gong tilbodet kort tid etter fristen er ute.

Veke 26
Veke 32
Veke 33
 

Spørsmål?

Ta kontakt med Oddveig Lyngstad, tlf 9950 0883, for spørsmål.

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
Dalsfjordvegen 3007
6982 HOLMEDAL

Vegskildring