fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SFO sommaren 2023

Vi vil tilby SFO i sommarferien 2023, i veke 25 og 33, frå kl. 08.30 – 16.00, dersom behovet er stort nok. Prisen pr. dag vert 350 kr pr barn. For å kunne gje eit tilbod må det vere påmeldt minst 5 barn kvar dag (i snitt). 

Vi ber om at de gjev tilbakemelding til oss snarast, og seinast 31.03.2023

Veke 25
Veke 33
 

Dei som melder interesse blir informerte om det vert mange nok påmelde til å setje i gong tilbodet kort tid etter fristen er ute.

Ta kontakt med Oddveig Lyngstad, tlf 9950 0883, for spørsmål.