fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SFO 2024/2025

Påmelding til SFO

Skulefritidsordninga er i første rekke eit eit tilbod til elevar på 1. – 4. steget.

Søknadsfrist for hovudopptak er 1. mars. Søknader mottekne etter fristen vert handsama fortløpande.

Frå hausten 2024 vert innført 12 t gratis SFO for elevar frå 1. - 3. steg (men ein må søke for å få dette tilbodet). 

Skulen har også plikt til å tilby gratis leksehjelp (sjølv om elevane ikkje har lekser). Elevane på 4. steget vil kunne nytte inntil 8 timar i veka til dette (utan kostnad).

Tilbodet vil vere måndag til fredag kl. 07.30 –08:30 og kl. 14.30–16.00/16.30, og tilbodet vil følgje skuleruta. 

 Sommar-SFO veka etter skuleslutt i juni og veka før skulestart i august er eit eige tilbod med eigen søknad, og dette tilbodet er avhengig av at vi har nok påmelde barn for å kunne gjennomføre.

  • Kun morgontilbod: 5 t/veke
  • Ettermiddagstilbod til kl 16.00: 7,5 t/veke
  • Ettermiddagstilbod til kl 16.30: 10 t/veke


Prisar: 

  • Full plass (inntil 15 timar) kostar 600 kr for barn på 1. - 3. steg, og 1400 kr for barn på 4. steg.
  • Deltidsplass (inntil 12 timar) er gratis for barn på 1. - 3. steg, og kostar 800 kr for barn på 4. steg.

Dei som skal delta på SFO må vere påmelde på dei dagane/tidene dei skal bruke. Vi ynskjer elles tydelege tilbakemeldingar til skulen i god tid dersom elevar som er påmelde ikkje skal nytte tilbodet ein dag. Dette har samanheng med at vi må sørge for at vi har tilstrekkeleg personale og at personalet skal kunne planlegge på ein tilfredsstillande måte.

Vi kan ved behov også ta inn elevar i enkelte økter, dersom kapasiteten tillet det, men då må dette avtalast seinast dagen før.

Innhaldet vil variere mellom praktisk arbeid av ulikt slag og meir frie aktivitetar. Praktisk arbeid har ein viktig plass i montessoriskulen. 

Om barna ynskjer å halde på med eit materiell eller arbeid dei er i gang med på skulen, vil det kunne vere rom for det, om vi har nok personale. 

Dei som er påmelde morgonøkta, vil kunne ete frukosten sin på SFO.

Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag


 

Spørsmål?

Ta kontakt med Oddveig Lyngstad, tlf 9950 0883, for spørsmål.

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
Dalsfjordvegen 3007
6982 HOLMEDAL

Vegskildring