fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Innmelding av nye elevar

Innmelding av nye elevar

Felt merket med må fylles ut!

Elev:

Føresette 1

Føresette 2

Skulen vil stadfeste innmeldinga. Ta gjerne kontakt med skulen.

 

 

Retningsliner ved inntak:

  • Eleven møter til skulestart første skuledag i august/januar (elles melder føresette frå til skulen om det finst årsaker til å ikkje møte).
  • Betaling for skuleåret er kr. 400.-  (betalt forskotsvis) pr månad i 11 månader for året.
  • Ikkje søskenmoderasjon for barn nummer to, men barn nummer tre og oppover er gratis.
  • Frukt og mjølk er gratis for elevane.
     
  • Søknadsfrist 1. februar for skulestart i august.
  • Søknadsfrist 1. oktober for skulestart i januar 
  • Nytilflytta til kommunen kan søkje utanom søknadsfristane.

Søkjarar som ikkje har rett til å søkje etter fristen vil få tilbod om skuleplass i samsvar med neste inntaksfrist.

Til inntaksreglement

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
Dalsfjordvegen 3007
6982 HOLMEDAL

Vegskildring