fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aktivitetar

Lemen - fjellets hjerte (DKS)
onsdag, 24. april 12:30-13:15       Skulen    Grp-1

Lemen - fjellets hjerte (DKS)

Produksjonen «Lemen - fjellets hjerte» er for 1.-4. klasse og bygger på sakprosaboka med same navn. I møtet med elevane fortel Inger Lise Belsvik om denne viktige nøkkelarten som nokre år yrer rundt i fjellet i milliontal, andre år mest ikkje er tilstades. Miljøendringar forstyrrer den taktfaste lemensyklusen og elevane får høyre om dyr og planter som nå slit for å overleve. Belsvik tek for for seg nokre av artane som bare startar familie under gode lemenår. Ho har store kapaplater med illustrasjonane påtrykka. Bilda syner både lemen-år og dei ulike dyra og fuglane som held til på høgfjellet. Denne boka er og oversett til nord- og sørsamisk.

Til kalender Les meir