fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  er ein barneskule som ligg i Holmedal i Sunnfjord, Sogn og Fjordane
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  har 40 elevar i 1 - 7. trinn og ni tilsette
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  driv etter privatskulelova og er basert på Maria Montessori sine prinsipp og metodar.
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  vert driven av ei foreining med same namn. Foreininga er open for alle. Skulestyret saman med rektor er ansvarlege for den daglege drifta.

Aktivitetar

Symjeopplæring Veke
35-51
 

Symjeopplæring

Les for livet ons
17
okt

Les for livet

Julebord tor
20
des

Julebord

 • Alle elevar
 • Skulen
Felles julekulturstund fre
21
des

Felles julekulturstund

 • Alle elevar
 • Skulen
Juleferie Veke
52
 

Juleferie

 • Alle elevar
Første skuledag etter jul ons
2
jan

Første skuledag etter jul

 • Alle elevar
 • Skulen

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
6982 HOLMEDAL