fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • Holmedal montessoriskule
    Holmedal montessoriskule
    er ein barneskule som ligg i Holmedal i Sunnfjord, Sogn og Fjordane
  • Holmedal montessoriskule
    Holmedal montessoriskule
    har 40 elevar i 1 - 7. trinn og ni tilsette
  • Holmedal montessoriskule
    Holmedal montessoriskule
    driv etter privatskulelova og er basert på Maria Montessori sine prinsipp og metodar.
  • Holmedal montessoriskule
    Holmedal montessoriskule
    vert driven av ei foreining med same namn. Foreininga er open for alle. Skulestyret saman med rektor er ansvarlege for den daglege drifta.

Aktivitetar

Klassetur Veke
18-22
 

Klassetur

  • Steg-7
Førskuledagar Veke
19-23
 

Førskuledagar

  • Føresette
  • Skulen
Elevfri dag fre
31
mai

Elevfri dag

  • Alle elevar
Kulturstund fre
7
jun

Kulturstund

Sommarfest ons
12
jun

Sommarfest

  • 16:30-18:30
  • Føresette Alle elevar
  • Skulen
Elevfri dag fre
21
jun

Elevfri dag

  • Alle elevar

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
6982 HOLMEDAL