fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  er ein barneskule som ligg i Holmedal i Sunnfjord, Sogn og Fjordane
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  har 40 elevar i 1 - 7. trinn og ni tilsette
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  driv etter privatskulelova og er basert på Maria Montessori sine prinsipp og metodar.
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  vert driven av ei foreining med same namn. Foreininga er open for alle. Skulestyret saman med rektor er ansvarlege for den daglege drifta.

Aktivitetar

Symjeopplæring Veke
1-15
 

Symjeopplæring

Elevfri dag fre
5
apr

Elevfri dag

 • Alle elevar
Kulturstund fre
12
apr

Kulturstund

Førebuing til 17. mai Veke
18-20
 

Førebuing til 17. mai

 • Alle elevar
 • Skulen
Klassetur Veke
18-22
 

Klassetur

 • Steg-7
Kulturstund fre
3
mai

Kulturstund

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
6982 HOLMEDAL