fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  er ein barneskule som ligg i Holmedal i Sunnfjord, Vestland fylke
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  har 40 elevar i 1 - 7. trinn og 12 tilsette
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  driv etter privatskulelova og er basert på Maria Montessori sine prinsipp og metodar.
 • Holmedal montessoriskule
  Holmedal montessoriskule
  vert driven av ei foreining med same namn. Foreininga er open for alle.
  Skulestyret saman med rektor er ansvarlege for den daglege drifta.

Aktivitetar

Symjeopplæring Veke
1-7
 

Symjeopplæring

Søknadsfrist elevinntak, hausten 2021 mån
1
feb

Søknadsfrist elevinntak, hausten 2021

Kulturstund fre
5
feb

Kulturstund

Utviklingssamtaler Veke
6-10
 

Utviklingssamtaler

 • Føresette Alle elevar
 • Skulen
Vinterferie Veke
8
 

Vinterferie

 • Alle elevar
Kulturstund fre
5
mar

Kulturstund

Elevfri dag fre
12
mar

Elevfri dag

 • Alle elevar
Påskeferie Veke
13
 

Påskeferie

 • Alle elevar
Kulturstund fre
9
apr

Kulturstund

Kontakt skulen

Holmedal montessoriskule
Dalsfjordvegen 3007
6982 HOLMEDAL